Organisationen


Kansliet
MP Avesta har ingen eget lokal.
För det mesta är det Gunvor eller Gunnar Månsson som svara i telefon, hämta posten och besvara e-post
Om du behöver meddelar ändrad adress, telefonnummer eller e-post kontakta Maja Erlbacher som har hand om medlemsregister
Kansliet når du på telefon 073-02712 70, post eller e-post avesta@mp.se

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen består av Henrik ÖhrnGunvor Månsson, Maja Erlbacher och Roland Söderberg. 
Stadgarnas tionde paragraf beskriver vad ledningsgruppen ska göra.
Kontakta styrelsegruppen gärna i förväg och gör upp en tid om du skulle vilja träffa dem.

Årsmöten
Miljöpartiet Avesta högsta beslutande organ är dess årsmöte. Ordinarie årsmöten hålls en gång om året, vanligtvis i februari. Stadgarnas sjunde paragraf berör vad årsmötet ska behandla.


Medlemsmöten
Det högsta beslutande organet mellan årsmötena är medlemsmötena. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor inför mötet. Alla som varit medlemmar i minst 30 dagar har dessutom rösträtt. 

Valberedning
Denna har i uppgift att föreslå personer till de val som ska görs på medlemsmötena. Valberedningen består idag av följande personer: xxx, xxx och xxx. Om du är intresserad av ett politiskt uppdrag, vet någon som vore lämplig eller vill veta vilka uppdrag som finns skicka ett e-post till xxx

Revisorer
MP Avesta har en revisor och en ersättare. De granskar hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Just nu är xxx revisorer och xxx ersättare.

Bankgiro
Vill du ge en ekonomisk gåva till MP Avesta går det bra att sätta in den på bankgiro xxx-xxxx
Comments