Google Grupps

Miljöpartiet Avesta har olika arbets- och nämndsgrupper som arbetar med särskilda frågor. För att få veta mer hur en viss grupp arbetar är det enklast att ta kontakt med någon i styrelsegruppen. 

Skulle du vilja starta en grupp om något nytt ämne så kontakta någon i styrelsen.

Nämndsgrupper
Dessa arbetar med de frågor som de nämnder som ingår i gruppen ansvarar för. Arbetsgrupper
Det finns grupper inom miljöpartiet som arbetar med särskilda frågor. Saknar du någon grupp och vill vara med och starta? Kontakta i så fall styrelsen.
Underordnade sidor (2): Engagera dig Forum
Comments