Google Grupps‎ > ‎

Forum

Medlemsdiskussion Avesta
Du måste vara medlem för att kunna delta i gruppen.
Om du är medlem
  1. gå till: https://plus.google.com/u/0/communities/117801483125495752519
  2. Klicka på “ansök om att bli medlem” eller “apply for membership”
  3. När du skickat en förfrågan om att gå med får ansvarig för gruppen ett meddelandet. Det görs en kontroll mot medlemsregistret innan du får tillgång till gruppen. Du ser när du fått din ansökan beviljad genom att du får ett välkomstmeddelande. Det kan ta några dagar eftersom alla i MP Avesta jobba ideellt.Comments