Kontakt

Miljöpartiet de gröna i Avesta
Box 146
774 23 Avesta
telefon:    073-0271270
e-post:    avesta@mp.se

Kommunfullmäktige
Henrik Öhrn (ordinarie)
Lillebil Lundkvist (ersättare)
Roland Söderberg (ersättare)

Nämnder
xxx
xxx
xxx
xxx

Bolag
xxx
xxx
xxx
xxx

Ledningsgrupp
Henrik Öhrn
Maja Erlbacher
Gunvor Månsson
Roland Söderberg

Valberedningen
xxx
xxx
xxx
xxx

Revisor
xxx
xxx
xxx
xxx

Webbansvarig
Maja Erlbacher

Facebookansvarig
Maja Erlbacher
Linus Fransson
Roland Söderberg


Comments